Den andre nettverkssamlingen i IMKAT

25 deltakere fra hele landet deltok på samlingen 27.april 2023.

I tillegg til gjensidig oppdatering og erfaringsutveksling ble det jobbet med utfordringer man møter i arbeidet med kognitiv restrukturering med barn.

Til høsten planlegger flere tjenester å starte opp Mestrende barn gruppe hvor den digitale versjonen tas i bruk.

Neste samling den 19.september vil derfor ha fokus på digital versjon og hvordan man jobber med denne.


Previous
Planlagte nettverkssamlinger