Ta kontakt med oss:

RBUP Øst og Sør:

Simon-Peter Neumer, simon-peter.neumer@r-bup.no, 95 82 05 08
Kristin Martinsen, kristin.martinsen@r-bup.no, 99 58 60 31
Ingvild Follestad, ibf@r-bup.no, 47 99 62 06

RKBU Midt:

Jo Magne Ingul, jo.m.ingul@ntnu.no,  92 86 91 63

RKBU Nord:

Frode Adolfsen,  frode.adolfsen@uit.no,  77 64 58 78
Lene-Mari Potulski Rasmussen, lene-mari.p.rasmussen@uit.no, 77 62 32 70