Hva er IMKAT?

IMKAT er et nettverk som skal gi implementeringsstøtte slik at forskningsbaserte KAT-tiltak tas i bruk ute i kommunene.
Nettverket IMKAT skal være et sted for erfarings- og kunnskapsutveksling.

Gjennom IMKAT vil deltakerne få tilgang til ulike ressurser, som for eksempel  kartleggingsverktøy, digital versjon av Mestrende barn, foreldreveileder, MittEcho app og veiledere.

Planen er at deltakere i nettverket IMKAT møtes til faglig påfyll og deling av erfaringer fire ganger i året.
Ta kontakt dersom dere ønsker mer informasjon om IMKAT. 

De første samlingene vil ha mest fokus på implementering av Mestrende barn tiltaket, mens senere samlinger vil ha større fokus på andre forskningsbaserte tiltak som Mestringskatten og SMART. 
Pris for deltakelse i nettverket: Kr. 500 inkl. lunsj pr. deltaker / pr. samling.
Ved deltakelse i nettverket vil du også få innlogging til fanen Ressurser som har tilgangskontroll.